ช่วยแนะนำประเภทของคอยล์อลูมิเนียมเคลือบสีให้หน่อยค่ะ?

The coating of color-coated aluminum coils is divided into: ขดลวดอลูมิเนียมเคลือบโพลีเอสเตอร์ (วิชาพลศึกษา), คอยล์อะลูมิเนียมเคลือบฟลูออโรคาร์บอน (พีวีดีเอฟ). การเคลือบโพลีเอสเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการอบพื้นผิวของแผ่นอลูมิเนียมหลายครั้งสามารถสร้างฟิล์มแข็งที่ยึดติดแน่นอย่างต่อเนื่องมีคุณสมบัติในการตกแต่งป้องกัน. เป็นสารเคลือบป้องกันรังสียูวี. The polyester resin is made of a high molecular polymer containing ester bonds in the main chain, and an alkyd resin is added. The ultraviolet absorber can be divided into matt and high-gloss series according to the gloss. It can endow colorful aluminum products with rich colors, good gloss and smoothness, as well as superior texture and feel, and can also increase the sense of layering and three-dimensionality. It can protect objects exposed to the atmosphere and be attacked by ultraviolet radiation, wind, rain, frost and snow; due to temperature differences, freeze-thaw cycles, corrosive gases and microorganisms, the coating can play a protective role. Especially suitable for interior decoration and advertising boards.

Fluorocarbon Coated Prepainted Aluminum Coil (พีวีดีเอฟ)
Fluorocarbon coatings are PVDF resins, mainly referring to vinylidene fluoride homopolymers or copolymers of vinylidene fluoride and other small amounts of fluorine-containing vinyl monomers. The chemical structure of the hydrofluoric acid base material is bonded by fluorine/carbon bonds. The stability and firmness of this chemical structure make the physical properties of fluorocarbon coatings different from ordinary coatings. In addition to the abrasion resistance and impact resistance in terms of mechanical properties, it has excellent performance, especially in harsh climates and environments, it shows long-term fading resistance and UV resistance. After high-temperature baking to form a film, the molecular structure of the coating is tight and has weather resistance.

Fluorocarbon coatings can be divided into traditional fluorocarbon coatings and nano-fluorocarbon coatings according to the surface film formation structure. . Coating manufacturers guarantee the service life of coatings starting from 10 ปี, 15 years to more than 20 ปี. General coatings have been tested and compared. The coated samples were exposed to hot sunlight in Florida, USA, and exposed to the harsh environment of humid and salty air for 12 ปี, which actually proved the stability and durability of fluorocarbon coatings. The performance is 30 และ 80 percent higher than the other two coatings, and the fluorocarbon coating ensures the use in various harsh environments.